Πρόσκληση στη σύσκεψη του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Δίου-Ολύμπου με θέμα: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων λόγω Δασικών Πυρκαγιών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2024»

Συνημμένα αρχεία