Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/05/2022

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 05.05.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».
Σύμφωνα με τη με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00» η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω φυσικής παρουσίας όλων των συμμετεχόντων.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης (Ν. Έφεσος)
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Μυλωνέρος
 2. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση έκτασης 17.675,67 τ.μ. (Αμμορυχείο Λιτοχώρου)
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 3. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση μίσθωσης απλής χρήσης αιγιαλού (Λεπτοκαρυά)
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 4. Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Κατερίνης για την εκπόνηση και την υπογραφή μελετών.
  Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
 5. Αναγκαιότητα παράτασης συμβάσεων για την κάλυψη έκτακτων κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών λόγω COVID-19
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουριάτης
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο «ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ»
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βασίλειος Βροχαρίδης
 7. Λήψη απόφασης για την τακτοποίηση εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστο χώρο
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Μυλωνέρος
 8. Kατανομή χρηματοδότησης για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 9. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση ή μη των κενωθέντων περιπτέρων και για την κατάργηση ή μη των υφιστάμενων θέσεων αυτών στις Κοινότητες Κονταριώτισσας, Λιτοχώρου και Ν. Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου
  Εισήγηση: ΕΠΟΙΖΩ
 10. Λήψη απόφασης για την ανέγερση μνημείου στη μνήμη των πεσόντων Νεοζηλανδών στην μάχη του Πλαταμώνα στις 15-16 Απριλίου 1941, στο Κάστρο του Πλαταμώνα
  Εισήγηση: ΕΠΟΙΖΩ
 11. Λήψη απόφασης για θέσπιση προσωπικής και αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ
  Εισήγηση: ΕΠΟΙΖΩ
 12. Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης, αποδοχή χρηματοδοτήσεων και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 13. Σύμβαση εκ νέου διαβαθμικής συνεργασίας με την Π.Ε. Πιερίας για την εγκατάσταση πρόσβασης ΑΜΕΑ (seatrac) σε παραλίες
  Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
 14. Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΥΑΔΟΛ προς ΔΕΗ – αναγνώριση και εγγύηση του Δήμου Δίου-Ολύμπου
  Εισήγηση: ΔΕΥΑΔΟΛ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία

.