Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Οκτωβρίου 2023

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 30.10.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».     

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Δίου-Ολύμπου» Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 2Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Αστική Οδοποιία Οικισμών στη Δ.Ε. Δίου» Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 3Λήψη απόφασης για την επανεπιβολή ή μη της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο στην επέκταση Λεπτοκαρυάς (Ο.Τ. 124 & 129) Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 4Τροποποίηση της αριθ. 166/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Δίου-Ολύμπου Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 5Αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Δίου-Ολύμπου, Γ΄ κατανομή έτους 2023 Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σοφία Ζουρζούρα
 6Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2024 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Αθανασίου Μπάκα» Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
 7Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2022 της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Ε.Α.Δ.Ο., Αστέριος Φαρμάκης
 8Παραχώρηση αίθουσας ΚΑΠΗ Λεπτοκαρυάς στον ΑΣ «Ερμής Λεπτοκαρυάς» Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Μυλωνέρος
 9Έγκριση έκθεσης Γ’ τριμήνου 2023 Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
 1012η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023 Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 11Ορισμός υπόλογου καθώς και υπεύθυνου διαχείρισης του λογαριασμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου» Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
 12Λήψη απόφασης για την υλοποίηση από τη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. του έργου ύδρευσης «Υποδομές παροχής νερού στην Δ.Ε. Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου με δύο υποέργα» λόγω επέκτασης χωρικής αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. Εισήγηση: Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.
 13Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Καραλής
 14Λήψη απόφασης για εξώδικό καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης στην επέκταση Λιτοχώρου Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 15Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στον Δήμο Δίου Ολύμπου» Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 16Έγκριση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 17Αντικατάσταση μελών με τα αναπληρωματικά τους στα Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Δίου-Ολύμπου Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σοφία Ζουρζούρα
 18Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 14233/2023) Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 19Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 16655/2023) Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 20Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 16211/2023) Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 21Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 16339/2023) Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 22Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 16210/2023) Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 23Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 14211/2023) Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 24Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 16212/2023) Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 25Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 16719/2023) Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 26Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 15666/2023) Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 27Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 15576/2023) Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 28Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 17108/2023) Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 29Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 17032/2023) Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 30Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 17107/2023) Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 31Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 15572/2023) Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 32Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 16127/2023) Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κατσαμάκα Ουρανία