Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Μαΐου 2023

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 31.05.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Στήριξη των συμβασιούχων στη σχολική καθαριότητα από το Δημοτικό Συμβούλιο
  Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
 2. Έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου 2022
  Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
 3. Έγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου 2023
  Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
 4. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος
  Εισήγηση: Εκτελεστική Επιτροπή
 5. 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 6. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για έκτακτη κάλυψη αναγκών του Δήμου Δίου Ολύμπου
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Καραλής
 7. Λήψη απόφασης για ενέργειες που διασφαλίζουν την καταβολή οφειλής στον Δήμο Δίου-Ολύμπου
  Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος
 8. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών και υπηρεσιών (άρθρα 216 και 221 του Ν. 4412/2016)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 9. Θέσπιση ονομαστικής και αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ
  Εισήγηση: ΕΠΟΙΖΩ
 10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Δίου-Ολύμπου, B΄ κατανομή έτους 2023
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σοφία Ζουρζούρα
 11. Ορισμός εκπροσώπων για να καταβάλουν οφειλές από αποζημιώσεις προς τρίτους για ιδιοκτησία στο Ο.Τ.Γ181 (επέκταση Λεπτοκαρυάς)
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 12. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης στην επέκταση Λεπτοκαρυάς (Ο.Τ. Γ1412)
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 13. Ρύθμιση της κυκλοφορίας σε δρόμους Ν. Εφέσου από 17-06-2023 έως και 19-06-2023 για εκδήλωση Πολιτιστικού Συλλόγου Εντοπίων Ν. Εφέσου «ΤΟ ΣΤΟΥΠΙ»
  Εισήγηση: ΕΠΟΙΖΩ
 14. Επιχορήγηση σε συλλόγους του Δήμου Δίου-Ολύμπου
  Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
 15. Παράταση χρόνου παραχώρησης χρήσης ακινήτου
  Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΕΑΔΟ Αστέριος Φαρμάκης
 16. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 1431)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 17. Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5006100
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σοφία Ζουρζούρα

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία