Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/03/2023

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 30.03.2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του εκπονηθέντος σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Δίου-Ολύμπου
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας
2. Εκμίσθωση γραφείου εντός του κτηρίου της κοινότητας Αγ. Σπυρίδωνα
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Μυλωνέρος
3. 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
4. Παραχώρηση του γηπέδου Βροντούς στον ΑΜΣ Βροντούς για την αθλητική περίοδο 2022-2023
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Καλαϊτζής
5. Επιχορήγηση σε συλλόγους του Δήμου Δίου-Ολύμπου
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
6. Υποβολή πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου-Ολύμπου για απόδοση στην ΔΕΠ χρηματοδότησης ποσού 118.560€ προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Δίου-Ολύμπου και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές (A’ κατανομή 2023)
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σοφία Ζουρζούρα
7. Μεταφορά παγίων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Δίου-Ολύμπου (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.)
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
8. Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
9. Λήψη απόφασης σχετικά με την πρόταση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. για την υπό σύσταση Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Λιτοχώρου για την αξιοποίηση του Βιοτεχνικού Πάρκου Λιτοχώρου και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του από χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
10. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού-τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου “Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Δίου από τη θεομηνία της 15ης-17ης Νοεμβρίου 2017”
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία 

.