Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 12/09/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 12.09.2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

  1. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου», εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  2. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, τμήματος του υπ’ αριθμ. 98 τμχ, εμβαδού 3.000,00 τ.μ., στoν Πλαταμώνα, για εγκατάσταση μάντρας οικοδομικών υλικών.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  3. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο Σύστημα Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.).(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ