Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/01/2023

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 18.01.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την προγραμματική περίοδο 2023-2027- Τοπική Ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων – Σχεδιασμός νέου τοπικού προγράμματος LEADER στον νομό Πιερίας»
  Εισήγηση: Πιερική Αναπτυξιακή
 2. Παραχώρηση Δημοτικού Γηπέδου Λιτοχώρου
  Εισήγηση: ΟΠΑΔΔΟ
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 4. Υποβολή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων
  Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος
 5. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη μίσθωσης δημοτικού ακινήτου
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος 2023
  Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία

.