Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7/12/2022

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 07.12.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού
  Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
 2. Αντικατάσταση προέδρου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
  Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
 3. Έγκριση ή μη αιτήματος άρσης επιβληθείσας κατάσχεσης
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΕΑΔΟ Α.Ε.»
  Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
 5. Γνωμοδότηση του ΔΣ Δήμου Δίου-Ολύμπου επί των σχολικών μεταβολών για τα σχολεία της Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δίου-Ολύμπου για το σχ. έτος 2023-2024
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ζουρζούρα Σοφία
 6. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου 2022
  Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
 7. Λήψη απόφαση για την τροποποίηση του τεχνικού δελτίου πράξης και την απόφαση ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5006100
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ζουρζούρα Σοφία
 8. Αποδοχή χρηματοδότησης και 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού
  Εισήγηση: Οικονομική υπηρεσία
 9. Τροποποίηση της 250/2019 ΑΔΣ «Εκλογή αντιπροσώπου στο Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας»
  Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
 10. Απαλλαγή ελεγκτών ΔΕΑΔΟ για τη χρήση 2021 και ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2022
  Εισήγηση: ΔΕΑΔΟ
 11. Καθιέρωση 24ωρης επταήμερης λειτουργίας (Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για το έτος 2023
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία

.