Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/11/2022

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 15.11.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης, λόγω προσκύρωσης της αρχικής ιδιοκτησίας με κωδικό 2093 (Λιτόχωρο)
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. –11η αναμόρφωση προϋπολογισμού
  Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
 3. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού
  Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
 4. Τροποποίηση της 122/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
  Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
 5. Παραχώρηση δημοτικού σταδίου Αγίου Σπυρίδωνα για το έτος 2022-2023
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Καλαϊτζής
 6. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση «Επιχείρηση παραγωγής ξυλοκάρβουνου»
  Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
 7. Λήψη απόφασης για μεταβολές ή μη σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Δίου-Ολύμπου για το σχολικό έτος 2023-2024
  Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Ζουρζούρα
 8. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση ή μη της 24/2006 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
  Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ, Ουρανία Κατσαμάκα
 9. Επικαιροποίηση της δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων, μετά την αριθ. 21/2022 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου στην Π.Ε. Πιερίας
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία

.