Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Σεπτεμβρίου 2022

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 21.09.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση για τροποποίηση της αριθμ. 111/2021 Απόφασης Δ.Σ. – Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος 2022 και εφεξής
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βασίλειος Βροχαρίδης
 2. Λήψη απόφασης για απόδοση στην ΔΕΠ χρηματοδότησης ποσού 79.040,00 € προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Δίου-Ολύμπου και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές
  Εισήγηση: Πρόεδρος σχολικής επιτροπής, Σοφία Ζουρζούρα
 3. Αποδοχή και 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 4. Τροποποίηση-επαναδιατύπωση Ο.Ε.Υ. Δήμου Δίου-Ολύμπου
  Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου
 5. Αποδοχή ή μη αίτησης μισθωτή ακινήτου του Δήμου Δίου-Ολύμπου για την πραγματοποίηση κατασκευής και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Δίου-Ολύμπου
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας
 7. Παραχώρηση χρήσης των δημοτικών γηπέδων Πλαταμώνα και Ν. Πόρων για την αγωνιστική χρονιά 2022-2023
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βασίλειος Βροχαρίδης
 8. Παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου «ΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ» για την αθλητική περίοδο 2022-2023
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας
 9. Παραχώρηση χρήσης κλειστού γυμναστηρίου «ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ»
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας
 10. Παραχώρηση χρήσης γηπέδων αντισφαίρισης Λιτοχώρου
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας
 11. Παράταση ή μη μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην παραλία Σκοτίνας
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 12. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης 15,5 στρ. (Παλιόπορος – Λιτόχωρο)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 13. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ή μη δύο δημοτικών εκτάσεων 5 στρ. (Πέλλα – Λιτόχωρο)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 14. Ορισμός επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
  Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ, Ουρανία Κατσαμάκα

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία

.

.