Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου στις 26/05/2022

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 26.05.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου». 

Σύμφωνα με τη με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27397/22 (ΦΕΚ 2369 Β/14.05.2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη  01 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00» η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω φυσικής παρουσίας όλων των συμμετεχόντων.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης (Ν. Έφεσος)
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Μυλωνέρος
2. Αποδοχή χρηματοδότησεων και 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
3. Τροποποίηση της 120/2019 ΑΔΣ (ΦΕΚ 3596Β/2019)
Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Σαμαράς
4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ»
Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
5. Λήψη απόφασης για υποβολή σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Δίου Ολύμπου.
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Αστέριος Φαρμάκης
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του «Olympus Marathon» για ρύθμιση της κυκλοφορίας στους δρόμους που απαιτούνται, μέσα στο Λιτόχωρο, προκειμένου να διεξαχθούν οι αγώνες ορεινού τρεξίματος το Σάββατο 25/6/2022 και την Κυριακή 26/6/2022
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Πατσιαρίκας Δημήτριος
7. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης (Λεπτοκαρυά)
Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
8. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης (Λιτόχωρο)
Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
9. Καθορισμός θέσεων και όρων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους
Εισήγηση: ΕΠΟΙΖΩ
10. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής σφράγισης επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία

.