Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Ιανουαρίου 2024


Ενημέρωση Συντακτών

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 22.01.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρότασης καθιέρωσης 24ωρης επταήμερης λειτουργίας (Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για το έτος 2023. Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

2.    Τροποποίηση της αριθμ.166/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Δίου Ολύμπου. Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

3.    Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την μελέτη με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ. Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

4.    Λήψη απόφασης για αλλαγή τοπωνυμίου θέσης στη Δ.Κ. Καρίτσας. Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος, Σαμαράς Κωνσταντίνος

5.    Επικαιροποίηση της 38/2023 απόφασης ΔΣ «Έγκριση σύμπραξης του Δήμου με μη κερδοσκοπική εταιρεία Μαραθώνιος Ολύμπου». Εισήγηση: Αντιδήμαρχος, Δημήτριος Πατσιαρίκας

6.    Ορισμός μελών επιτροπών εκμίσθωσης – εκποίησης ακινήτων, εκτίμησης καταλληλότητας ακινήτων, κινητών πραγμάτων και καταστροφής αντικειμένων για το έτος 2024. Εισήγηση: Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

7.    Λήψη απόφασης χορήγησης ή μη οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Ν.Εφέσου». Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

8.    Τροποποίηση καταστατικού της ΔΕΑΔΟ ΑΕ. Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος, Φαρμάκης Αστέριος

9.    Ορισμός μελών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δίου Ολύμπου. Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος

10.  Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος

11.  Ορισμός μελών για το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος

12.  Ορισμός μελών για το ΔΣ της «Δ.Ε.Α.Δ.Ο Α.Ε.». Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος

13.  Ορισμός των υπαλλήλων που δύνανται να κινούν τους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου. Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Ταμειακής Διαχείρισης

14.  Ορισμός μελών επιτροπών: α) παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών και υπηρεσιών, β) γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων και προσφυγών κατά το στάδιο της εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών και γ) συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου. Εισήγηση: Τμήμα Προμηθειών

15.  Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών και επιστημονικών εργασιών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας. Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

16.  Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για δικαιούχους κινητής τηλεφωνίας-έγκριση μεταβίβασης των τηλεφωνικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας του δημάρχου, των αντιδημάρχων και της γενικής γραμματέα. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

17.  Παραχώρηση δημοτικού σταδίου Βροντούς για την περίοδο 2023-2024. Εισήγηση: Αντιδήμαρχος, Καλαϊτζής Αθανάσιος

18.  Παραχώρηση δημοτικού ακινήτου με χρησιδάνειο στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ECOGENIA» – Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ECOGENIA» .Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου

19.  Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην Τ.Κ. Εφέσου του Δήμου Δίου Ολύμπου». Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

20.  Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Δίου Ολύμπου» (ασφαλτοστρώσεις – βελτιώσεις αγροτικών οδών)». Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

21.  Ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για ειλημμένες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Εισήγηση: Δήμαρχος, Γερολιόλιος Ευάγγελος

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δαδούλη Ολυμπία

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση στον κανάλι του Δήμου Δίου-Ολύμπου στο YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=c91rCUlTlzI

.