Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 06.09.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων»
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 3. Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής Δ.Δ. Πλαταμώνα»
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 4. Παράταση του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς – προμήθεια εξοπλισμού»
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  (Α.Π.Ε.) του έργου : «Έργο ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου»
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 6. Ανάκληση της 201/2023 ΑΔΣ και 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023
  Εισήγηση: Εκτελεστική Επιτροπή
 8. 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 9. Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ α’ και β’ εξαμήνου 2023
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 10. Εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης 24.500 τ.μ. στη θέση Ξηροκάμπι Κονταριώτισσας
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 11. Γνωμοδότηση Δήμου Δίου-Ολύμπου επί του σχεδίου τιμολογιακής πολιτικής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 12. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 14280/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 13. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 14146/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 14. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13509/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 15. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13626/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 16. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13657/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία