Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Κονταριώτισσας, στις 24.08.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Δίου-Ολύμπου (ασφαλτοστρώσεις – βελτιώσεις αγροτικών οδών)»
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 2. Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής Δ.Δ. Πλαταμώνα»
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 3. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση & πράξη εφαρμογής περιοχών επεκτάσεων οικισμού Δ. Δ. Πλαταμώνα (πρώην) Δήμου Ανατολικού Ολύμπου»
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 5. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του 1965 του Πλαταμώνα»
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 6. Αποδοχή και 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 7. Παραχώρηση χρήσης κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Σπυρίδωνα στον ΓΑΣ Βαφύρα για το 2023-2024
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Καλαϊτζής
 8. Παραχώρηση χρήσης γηπέδου Δίου στον Δία Δίου για το 2023-2024
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Καλαϊτζής
 9. Παραχώρηση χρήσης γηπέδου Καρίτσας στην ΑΕ Καρίτσας για το 2023-2024
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Καλαϊτζής
 10. Παραχώρηση χρήσης γηπέδου Αγίου Σπυρίδωνα στην Ακαδημία Γιώτσα για το 2023-2024
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Καλαϊτζής
 11. Παραχώρηση χρήσης γηπέδων Πλαταμώνα και Νέων Πόρων στην Αθλητική Ακαδημία Πλαταμώνα για το 2023-2024
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βασίλειος Βροχαρίδης
 12. Παραχώρηση χρήσης κλειστού γυμναστηρίου Λιτοχώρου «Πύρρος Δήμας» στον ΑΣ Πάνθεον για το 2023-2024
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας
 13. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών (άρθ. 216 και 221 του ν. 4412/2016)
  Εισήγηση: Τμήμα Προμηθειών
 14. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων για τον δήμο Δίου-Ολύμπου
  Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ, Ουρανία Κατσαμάκα
 15. 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 16. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για έκτακτη κάλυψη αναγκών του Δήμου Δίου-Ολύμπου
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Καραλής
 17. Έγκριση έκθεσης Β’ τριμήνου 2023
  Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
 18. Καθορισμός όρων ιδιωτικού συμφωνητικού με την τέως «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (Δ.Ε.Π.Α. ΑΕ), διάδοχη «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α. Ε.» μισθώτρια εταιρεία, για εκ νέου μίσθωση για τριάντα (30) έτη»
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 19. Εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης εμβαδού 30.000 τ.μ. στην περιοχή Παλαιόπορος (Λιτόχωρο)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 20. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13366/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 21. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13359/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 22. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 12165/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 23. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13363/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 24. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 10248/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 25. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13360/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 26. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13498/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 27. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13364/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 28. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13368/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 29. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 11407/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 30. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13362/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 31. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 11927/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 32. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13188/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 33. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 12744/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 34. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 11926/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 35. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 12727/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 36. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 11140/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 37. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 12728/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 38. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 12413/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 39. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13361/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 40. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 10923/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 41. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13221/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 42. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13176/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 43. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13365/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 44. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13367/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 45. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13101/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 46. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 10820/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 47. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 1431/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 48. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13211/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 49. Παραχώρηση χρήσης γηπέδου Λεπτοκαρυάς «Θεόδωρος Κατσαρός» στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου Όλυμπος Λεπτοκαρυάς για το 2023-2024
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βασίλειος Βροχαρίδης
 50. Παραχώρηση χρήσης γηπέδου Αγίου Σπυρίδωνα στον Αθλητικό Σύλλογο Αγίου Σπυρίδωνα «Όλυμπος» για το 2023-2024
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Καλαϊτζής
 51. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών του ΟΠΑΔΔΟ, από υπαλλήλους του Δήμου Δίου-Ολύμπου
  Εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Π.Α.Δ.Δ.Ο., Νικόλαος Λαμπονίκος

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία