Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Ιουλίου 2023

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Κονταριώτισσας, στις 21.07.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 98/27-07-2022 ΑΔΣ για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης (επέκταση Λιτοχώρου)
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 2. Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και καθορισμός των τιμών του μισθωτικού ανταλλάγματος, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2023 και/ή ως το έτος 2025
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 3. Τροποποίηση της 111/2023 ΑΔΣ (που αφορά κατανομή επιχορήγησης για Πυρασφάλεια)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 4. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 5. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Δίου-Ολύμπου
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικής Οδού στην Τ.Κ. Λεπτοκαρυάς»
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς »
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 8. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
  Εισήγηση: Εκτελεστική Επιτροπή
 10. 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 11. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Καραλής
 12. Αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση δαπανών επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτηρίων του Δήμου Δίου – Ολύμπου έτους 2023
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σοφία Ζουρζούρα
 13. Συμμετοχή του Δήμου Δίου-Ολύμπου στον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.)
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σοφία Ζουρζούρα
 14. Παραχώρηση χρήσης κλειστού γυμναστηρίου «Πύρρος Δήμας» στον Μ. Αλέξανδρο Λεπτοκαρυάς για το 2023-2024
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας
 15. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών γηπέδων αντισφαίρισης Λιτοχώρου στον Όμιλο Αντισφαίρισης Λιτοχώρου για το 2023-2024
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας
 16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στη Δ.Κ. Ν. Εφέσου του Δήμου Δίου-Ολύμπου
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στη Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικής οδού Ν. Παντελεήμονα – Π. Παντελεήμόνα» με αριθ. μελέτης 15/2020
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 19. Επιχορήγηση συλλόγων
  Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
 20. Λήψη απόφασης για ανάγκη ονομασίας οδού στη Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 21. Παράταση ή μη της σύμβασης για την υπηρεσία «Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου-Ολύμπου»
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 22. Τροποίηση της υπ’ αριθ. 44/2023 απόφασης του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.
  Εισήγηση: Κωνσταντίνος Σαμαράς, πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.
 23. Ενημέρωση για Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος ΦΟΔΣΑ 2024
  Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Ουρανία Κατσαμάκα
 24. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών (άρθ. 216 του ν. 4412/2016)
  Εισήγηση: Τμήμα Προμηθειών
 25. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 8888/2023)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 26. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Ν. Εφέσου»
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία