Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Ιουνίου 2023

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 15.06.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Δίου-Ολύμπου
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 2. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας προσκύρωσης αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης στο Ο.Τ. 022Α (επέκταση Λιτοχώρου)
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 3. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Παλιόβρυση» της Τ.Κ. Νέας Εφέσου
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 4. Έγκριση ή μη άρσης απαλλοτρίωσης (Πλαταμώνας)
  Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 5. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 6176)
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 6. Ορισμός υπαλλήλων που δύνανται να κινούν τους τηρούμενους στις τράπεζες λογαριασμούς του Δήμου
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 7. Τροποποίηση της αριθμ.117/2016 ΑΔΣ «Κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων»
  Εισήγηση: ΕΠΟΙΖΩ

Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail θα σας αποσταλούν και οι εισηγήσεις των θεμάτων, προς ενημέρωσή σας.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία