Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Μαΐου 2023

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 03.05.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου στη ΔΕ Λιτοχώρου. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
  2. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Δίου-Ολύμπου για το 2023. Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σοφία Ζουρζούρα
  3. Διατύπωση (ή μη) σύμφωνης γνώμης με την αρμόδια επιτροπή για τη μετονομασία οδού (Ν. Έφεσος). Εισήγηση: Γενική γραμματέας, Τσιφοδήμου Ελένη
  4. Έγκριση ή μη άρσης απαλλοτρίωσης στην επέκταση Λεπτοκαρυάς. Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
  5. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Δίου-Ολύμπου. Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
  6. Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5006100. Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σοφία Ζουρζούρα

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία