Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24 Απριλίου 2023

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 24.04.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εξουσιοδότηση  Δημάρχου για την  αποδοχή και υπογραφή της παράτασης της Σύμβασης του Προγράμματος Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα – ΣΒΑΚ του συμβατικού χρόνου της σύστασης  ειδικού  δεσμευμένου λογαριασμού Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
 2. Έγκριση εκ νέου τροποποίησης ΟΠΔ μετά την αναπομπή της 27/2023 ΑΔΣ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
 3. 5η Αποδοχή και αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023. Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
 4. Κατανομή επιχορήγησης για πυρασφάλεια. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 5. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου, κατόπιν μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη στέγαση του παιδικού σταθμού Ν. Εφέσου. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 6. Έγκριση μεταφοράς άδειας εισόδου-εξόδου. Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του «Olympus Marathon» για ρύθμιση της κυκλοφορίας στους δρόμους που απαιτούνται, μέσα στο Λιτόχωρο, προκειμένου να διεξαχθούν οι αγώνες ορεινού τρεξίματος το Σάββατο 24/6/2023 και την Κυριακή 25/6/2023. Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Πατσιαρίκας Δημήτριος
 8. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας στους ενδιαφερόμενους εκμισθωτές κοινοχρήστων χώρων για έκδοση Άδειας Μικρής Κλίμακας κατασκευής πέργκολας και στεγάστρων ηλιοπροστασίας. Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 9. Τροποποίηση της απόφασης 7/2022 του Δ.Σ. του ΟΠΑΔΔΟ με θέμα: «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού Δήμου Δίου-Ολύμπου (ΟΠΑΔΔΟ), οικονομικού έτους 2023», ύστερα από το με αριθ. πρωτ. 26719/21-2-2023 έγγραφό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Εισήγηση: ΟΠΑΔΔΟ
 10. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 3239). Εισήγηση: Οικονομική υπηρεσία
 11. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Διεύθυνση Δασών για το έργο «Αναβάθμιση δικτύου μονοπατιών πεζοπορίας στον Όλυμπο (Δ.Ε. Λιτοχώρου)» – Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης. Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας
 12. Απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου στη ΔΕ Λιτοχώρου. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία