Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 06/02/2023

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 06.02.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ο.Π.Α.Δ.Δ.Ο. του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το 2023
Εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Π.Α.Δ.Δ.Ο., Νικόλαος Λαμπονίκος

2. Υποβολή στο Υπουργείο Εσωτερικών σχεδίου πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2024-2027
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου

3. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Ο.Λ. για το έτος 2023
Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Ο.Λ., Κωνσταντίνος Σαμαράς

4. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος προσκύρωσης στην πολεοδομική ενότητα «Επέκταση Λιτοχώρου»
Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία

5. Άρση απαλλοτρίωσης-τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λιτοχώρου (Ο.Τ. 101α)
Εισήγηση: ΕΠΟΙΖΩ

6. Συνέχιση μισθώσεων δημοτικών εκτάσεων για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) για το έτος 2023
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

7. Ορισμός μελών επιτροπών α) Εκτίμησης-καταλληλότητας ακινήτων, β) Εκτίμησης κινητών πραγμάτων και γ) Καταστροφής αντικειμένων για το 2023
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

8. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Καλαϊτζής

9. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Αυτοτελές τμήμα προσχολικής αγωγής της ΔΕ Λιτοχώρου Δήμου Δίου Ολύμπου
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία

.