Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 3/07/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 03.07.2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Το θέμα ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 22/2023 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στο Δ.Δ. Καρίτσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου» προϋπολογισμού 67.800,00 € (με Φ.Π.Α.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ