Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 27/06/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 27.06.2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1) Έγκριση έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2022 . (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία )

2) Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, έγκρισης μελέτης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου (ως σχέδιο κανονιστικής απόφασης). (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

3) Επικύρωση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο: «Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος του Δήμου Δίου-Ολύμπου», προϋπολογισμού: 1.913.626,84€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 199457) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

4) Καταρτισμός των όρων του επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο : «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για το έτος 2023», για τα τμήματα 9,10,23 και 29 συνολικού προϋπολογισμού 53.785,00ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

5) Επικύρωση Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και διάφορες μικροεπεμβάσεις στην Δ.Ε. Δίου», προϋπολογισμού: 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 201093) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

6) Επικύρωση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο: «Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος του Δήμου Δίου-Ολύμπου», προϋπολογισμού: 1.913.626,84€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 199457) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

7) Επικύρωση Πρακτικού αρμόδιας επιτροπής για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων – οχημάτων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (τμήμα 6 – Προμήθεια ενός καινούριου διαμορφωτή γαιών αρθρωτού πλαισίου) της υπ αριθμ. 36/2021 μελέτης. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

8) Επιστροφή εγγυητικών επιστολών. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

9) Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 3/2023 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης Αγροτικής οδού νοτίως των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ε.Π.Σ. Πιερίας, στην Τ.Κ. Νέας Εφέσου του Δήμου Δίου-Ολύμπου». (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

10) Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 35/2022 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου διανομής Λεπτοκαρυάς (Περιοχή Κόκοβα), Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου» προϋπολογισμού 35.600,00 € (με Φ.Π.Α.) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

11) Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 5/2023 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης Δημοτικής οδού, στο Δ.Δ. Κονταριώτισσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου» προϋπολογισμού 85.000,00 € (με Φ.Π.Α.) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

12) Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 18/2023 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης οδού προς “Ιερά Μονή Οσίου Εφραίμ του Σύρου” στο Δ.Δ. Κονταριώτισσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου», προϋπολογισμού 149.500,00 € (με Φ.Π.Α.) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

13) Λήψη απόφασης για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος

για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική

εισφορά. (εισήγηση νομική υπηρεσία).

14) Υπαγωγή οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου στη ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5036/2023. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

15) Υπαγωγή οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου στη ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5036/2023. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

16)Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 10.197,00 τ.μ., τμήμα του υπ’ αριθμ. 356γ τεμαχίου συνολικού εμβαδού 90.350,00 τ.μ., στη θέση «ΤΟΠΟΛΙΑΝΗ» της Κ. Λιτοχώρου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ