Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 11/11/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 11.11.2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1.- Εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

2.- Εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

3.- Γνωμοδότηση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πινάκα Εργασιών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ», αρ. μελ. 18/2021, (εισ. ο Αν/τής Δ/ντής Τ.Υ. ΠΕ & ΠΟ του Δήμου Δίου – Ολύμπου).(εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

4.-Γνωμοδότηση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πινάκα Εργασιών για το έργο «Έργο Ασφαλτοστρώσεων στην Δ.Ε. Λιτοχώρου», αρ. μελ 11/2022, (εισ. ο Αν/τής Δ/ντής Τ.Υ. ΠΕ & ΠΟ του Δήμου Δίου – Ολύμπου). (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

5.- Έγκριση για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα “Ηλέκτρα” , αποδοχή των όρων του προγράμματος και καθορισμός της μεθόδου υλοποίησης των προτεινόμενων  επεμβάσεων. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.