Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 07/03/2024

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 07/03/2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής :

1). Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση κ. Οικονομική Υπηρεσία).

2) Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

3). Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

4.) Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

5.) Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

6) «Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

7) «Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

8.) Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

9.) Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

10.) Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

11). Λήψη απόφασης για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά όσον αφορά το 100% των ιδιοκτησιών με κωδικούς κτηματογράφησης 020505 και 020601 στα Ο.Τ. 185 και 187 αντιστοίχως, στην επέκταση της πολεοδομικής ενότητας Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου (αραιοδομημένο τμήμα, στον Τομέα Β3). (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

12).Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης εξόδων για τη Μίσθωση μηχανημάτων αναπαραγωγής ήχου στο πλαίσιο των εορτασμών της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας το τριήμερο 16, 17 και 18 Μαρτίου 2024. (εισήγηση κ. Οικονομική Υπηρεσία).

13). Επικύρωση πρακτικού κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2024» (σχετ. η αριθμ. 31/2023 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 722/20315/12-12-2023), ο οποίος έλαβε τον υπ΄ αριθ. 281261 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. (εισήγηση ο Πρόεδρος Δ.Ε.).

14). Επικύρωση πρακτικού κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για το έτος 2024» (σχετ. η αριθμ. 32/2023 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 721/20313/12-12-2023). (εισήγηση ο Πρόεδρος Δ.Ε.).

15).Λήψη απόφασης περί ρύθμισης της κυκλοφορίας στους δρόμους που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εορταστικών αποκριάτικων εκδηλώσεων στη Βροντού Πιερίας (εισήγηση ο Πρόεδρος Δ.Ε.).

16.) Λήψη απόφασης περί ρύθμισης της κυκλοφορίας στους δρόμους που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εορταστικών αποκριάτικων εκδηλώσεων στη Λεπτοκαρυά Πιερίας (εισήγηση ο Πρόεδρος Δ.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ