Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 16/02/2024

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 16/02/2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής :

1). Καθορισμός των όρων διακήρυξης προφορικής, φανερής, μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης τμήματος της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής Πλαταμώνα. (εισήγηση κ. Οικονομική Υπηρεσία).

2). Γνωμοδότηση διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων και κατάργησης ή μη των υφιστάμενων θέσεων. (εισήγηση κ. Οικονομική Υπηρεσία).

3).Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση κ. Δημήτριος Πατσιαρίκας, Αντιδήμαρχος Αποκομιδής, Διαχείρισης Πρασίνου, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης).

4). Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση κ. Οικονομική Υπηρεσία).

5). Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Δ΄ τριμήνου 2023 του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο. (εισήγηση κ. Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

.