Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 17/05

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 17/05/2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής :

1) Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

2) Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

3) Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

4) Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

5) Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Υλοποίηση τμήματος παιδικής φροντίδας δυναμικότητας 25 νηπίων σε μισθωμένο χώρο στην Τ.Κ Καρίτσας» και προϋπολογισμό 74.367,73 € με Φ.Π.Α. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

6) Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ (εντός του δημοτικού πάρκου Λεπτοκαρυάς)(εισήγηση οικονομική υπηρεσία).

7) Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ (στο Ο.Τ.15, οικ.106, στους Ν.Πόρους).(εισήγηση οικονομική υπηρεσία).

8) Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ (στο Ο.Τ.17, οικ.108, στους Ν.Πόρους).(εισήγηση οικονομική υπηρεσία).

9) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης εξόδων για τη Μίσθωση μηχανημάτων αναπαραγωγής ήχου στο πλαίσιο διεξαγωγής του 2ο Παιδικού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Δήμου Δίου-Ολύμπου «Τάκης Μακρής» στο ανοιχτό θέατρο του δημοτικού πάρκου Λιτοχώρου. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία).

10. Λήψη απόφασης προς άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ΄αρ.44/2024 αποφάσεως του Ειρηνοδικείο Κατερίνης. (εισήγηση νομική υπηρεσία).

11. Λήψη απόφασης περί επιστροφής εγγυητικής επιστολής. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

12. Γνωμοδότηση για λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά την εφαρμογή του άρθρου 55 του Ν. 4849/2021 σχετικά με τα χρονικά όρια και τη συχνότητα παραμονής κατόχων αδειών πλανόδιας δραστηριοποίησης που λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις έψησης καθώς επίσης και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων . (εισήγηση οικονομική υπηρεσία).

13. Γνωμοδότηση διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντoς περιπτέρου και κατάργησης ή μη της υφιστάμενης θέσης. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία).

14.Αποδοχές χρηματοδοτήσεων-Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία).

15.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού του έτους 2024. (εισήγηση Τεχνική υπηρεσία).

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

.