Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 29.01

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική  Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 29.01.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση και επαναδιατύπωση τεχνικού προγράμματος Δήμου Δίου – Ολύμπου έτους 2019. (Εισήγηση Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Δήμαρχος).
2. Αποδοχή χρηματοδότησης Υπουργείου Εσωτερικών ποσού 66.342,98 € για συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ 2018 και 1η  αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
3. Αποδοχή χρηματοδότησης Υπουργείου Εσωτερικών ποσού ευρώ 14.880,00€ για συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ 2018 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων , κατανομή και 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
4. Τακτοποιητική 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2019.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
5. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου αντισφαίρισης στην Δ.Κ Λιτοχώρου του Δήμου Δίου – Ολύμπου.  (Εισήγηση Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Δήμαρχος).
6. Παραχώρηση γηπέδων αντισφαίρισης στον ΟΑΛ.  (Εισήγηση Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Δήμαρχος).
7. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Δίου – Ολύμπου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 του ν.4583/2018. (Εισήγηση Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Δήμαρχος).
8. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής  εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
9. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για το έτος 2019. (Εισήγηση Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Δήμαρχος).
10. Τροποποίηση της αριθμ. 53/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό μελών για το Δ.Σ. της ΔΕΑΔΟ  Α.Ε. (Εισήγηση Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Δήμαρχος).
11. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων & εργασιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
12. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής έργων – εργασιών έτους 2019. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
14. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2019. (Εισήγηση Μπαμπανίκας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
15. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών.  (Εισήγηση Χαρέλας Σταύρος, Αντιδήμαρχος).
16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων για ανέγερση παραδοσιακού ξενοδοχειακού συγκροτήματος με χώρο εστίασης και περίφραξη στην εκτός σχεδίου περιοχή στην είσοδο του οικισμού Παλαιού Παντελεήμονα. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος). 
17. Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στην  Δ.Κ. Βροντούς και στην Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                              
18. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στην  Δ.Κ. Βροντούς και στην Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
19. Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017» (Εισήγηση Σιώκας Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος)..                              
20. Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Λιτοχώρου  από τη θεομηνία της 15ης έως 17ηςΝοεμβρίου 2017» (Εισήγηση Φωτίου Κατερίνα, Αντιδήμαρχος).                         
21. Έγκριση Π.Ο.Π. του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Κονταριώτισσας». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                              
22. Λήψη απόφασης για οφειλές εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα της ιδιοκτησίας 010318 στο Ο.Τ. Γ120 στην επέκταση Λεπτοκαρυάς μετά από αίτηση του Βλάχου Χρυσόστομου. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος).
23. Επικαιροποίηση των με αριθμούς 88/2004, 36/2005 και 114/2004 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Λιτοχώρου και ορισμός επιτροπής. (Εισήγηση Γιάννακα Ελένη, Δημοτική Σύμβουλος).
24. Παραλαβή της αριθμ. 34/2018 μελέτης με τίτλο Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Ν. Εφέσου», προϋπολογισμού 980.455,57 € με το Φ.Π.Α.  και  υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
25. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων έτους 2019 και έγκριση μελέτης. (Εισήγηση Χαρέλας Σταύρος, Αντιδήμαρχος).
26. Λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Αστικό ΚΤΕΛ Κατερίνης και το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Πιερίας για την εκτέλεση δρομολογίων ενόψει της τουριστικής περιόδου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                              
27. Έγκριση σχεδίου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Δίου – Ολύμπου έτους 2018. (Εισήγηση Φωτίου Κατερίνα, Αντιδήμαρχος).                              
28. Λήψη απόφασης για αίτημα παροχής σύμφωνης γνώμης για έγκριση  αδείας εργασιών μικρής κλίμακας σε  κ.χ. επί της οδού Αγ. Νικολάου της Δ.Ε. Λιτοχώρου μετά από αίτηση του Παπαοικονόμου Θωμά. (Εισήγηση Γιάννακα Ελένη, Δημοτική Σύμβουλος).
29. Λήψη απόφασης για αίτημα παροχής σύμφωνης γνώμης για έγκριση  αδείας εργασιών μικρής κλίμακας σε  κ.χ. στη Τ.Κ.  Ν. Πόρων μετά από αίτηση του Μπύρου Μιχαήλ. (Εισήγηση Σιώκας Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος).
30. Αποδοχή παραίτησης του κ. Αστερίου Γαλάνη, Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας από τακτικό μέλος της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Δίου- Ολύμπου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ. Σ.).
31 Κατανομή ΣΑΤΑ. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

                                         

                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   

        

 

                                                       Παπαμιχαήλ   Αθανάσιος