Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 19.12

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική  Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 19.12.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή πρόσληψης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).
2. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
3. 27η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
4. Σύναψη σύμβασης διαβαθμικής συνεργασίας με την Π.Κ.Μ. για την εκπόνηση μελετών.  (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).
5. Λήψη απόφασης προς μεταβίβαση του με αριθμ. 122 οικοπέδου εκτάσεως 304,00 τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό του Νέου Παντελεήμονα στους νόμιμους κληρονόμους του αρχικού δικαιούχου Αγγελικής ή Αγγέλας Δουραλή του Γεωργίου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
6. Λήψη απόφασης προς μεταβίβαση του με αριθμ. 48 οικοπέδου εκτάσεως 310,00 τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό του Νέου Παντελεήμονα στους νόμιμους κληρονόμους του αρχικού  δικαιούχου Μιλτιάδη Μιχωλού του Γρηγορίου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
7. Λήψη απόφασης προς μεταβίβαση του με αριθμ. 150 οικοπέδου εκτάσεως 312,00 τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό του Νέου Παντελεήμονα στους νόμιμους κληρονόμους του αρχικού δικαιούχου Βασιλείου Χαλάτση του Αστερίου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
8. Λήψη απόφασης σε αίτημα που αφορά μισθωμένο ακίνητο. (Αλλαγή δόσεων πληρωμής μισθώματος από δώδεκα σε δύο). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος για πρόωρη λύση μίσθωσης λόγω οικονομικής κρίσης και αφορά μισθωμένο δημοτικό ακίνητο στη Δ.Κ. Πλαταμώνα. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
10. Τροποποίηση της αριθμ. 143/2018 Α.Δ.Σ. που αφορά την λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για δικαιούχους κινητής τηλεφωνίας. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
11. Εξέταση αίτησης πολιτιστικού συλλόγου ΠΕΛΑΣΓΟΣ του οικισμού δασκάλων Ν. Λάρισας για παραχώρηση της διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του οικισμού στο δήμο. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος).
12. Αποδοχή απόφασης τιμολόγησης παροχετευμένων λυμάτων του Δήμου Δίου – Ολύμπου στο βιολογικό Κατερίνης. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).
13. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής καθορισμού αξίας ακινήτου, καθορισμός τιμήματος και της εκποίησης ακινήτου. (Εισήγηση Φόλιος Διονύσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).
14. Υπογραφή ή μη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
15. Παραγραφή αξιώσεων-απαιτήσεων από τον Δήμο Δίου-Ολύμπου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
16. Λήψη απόφασης για αίτημα παροχής σύμφωνης γνώμης για έγκριση  αδείας εργασιών μικρής κλίμακας σε  κ.χ. επί της οδού Αγ. Νικολάου της Δ.Ε. Λιτοχώρου.

                            

                                                  

                                                    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   

                                                        Παπαμιχαήλ   Αθανάσιος