Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ΔΣ 22-07-2019

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην  Τοπική  Κοινότητα Κονταριώτισσας, στις 22.07.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2019. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
2. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 30292/19-04-2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την επιχορήγηση ποσού 352.200,00 € και 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
3. Τροποποίηση της αριθμ. 230/2018 Α.Δ.Σ. που αφορά την αποδοχή ένταξης της πράξης «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα». (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
4. Έγκριση της αριθμ. 11/2019 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο με θέμα «ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
5. Λήψη απόφασης για αίτημα προς την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας για παραχώρηση του κληροτεμαχίου 736 της διανομής αγροκτήματος Ν. Εφέσου που κατέχεται από το νεκροταφείο. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
6. Παροχή γνώμης από το Δημοτικό Συμβούλιο επι σχεδίου τεχνικού προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α.Κ.Μ. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
7. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων για την περίοδο από 1-9-2019 μέχρι 15-10-2019. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
8. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης μηχανήματος έργου (Γκρέιντερ) από τη ΔΕΑΔΟ Α.Ε μέχρι 31-08-2020. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   

       

Παπαμιχαήλ   Αθανάσιος