«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 23.10.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

1. Μείωση μισθώματος της δημοτικής έκτασης 8.000τ.μ. στη θέση «Κανάλια» στον Αγ. Σπυρίδωνα της Δ.Ε. Δίου (Ακαδημία Ποδοσφαίρου), σύμφωνα με τον Ν.4071/2012, λόγω παρατεταμένης οικονομικής κρίσης»

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος

2. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών – εργασιών σύμφωνα με τον Ν.4412/2016

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με την 223/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Εισήγηση: Δήμαρχος

5. Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

Εισήγηση:  Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε  την πρόσκληση και τις εισηγήσεις των θεμάτων,  προς ενημέρωσή σας.

 

 

 

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Σαμαράς Κωνσταντίνος