«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 31.10.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών ύδρευσης – αποχέτευσης για το έτος 2020.

Εισήγηση: Δήμαρχος

2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών  φωτισμού-καθαριότητας έτους 2020.

Εισήγηση: Δήμαρχος

3. Λήψη απόφασης για καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2020.

Εισήγηση: Δήμαρχος

4. Λήψη απόφασης για  την επιβολή τελών άρδευσης για το έτος 2020.

Εισήγηση: Δήμαρχος

5. Λήψη απόφασης για  την επιβολή τελών Λαϊκών Αγορών  για το έτος 2020. Εισήγηση: Δήμαρχος
6. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.

Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε  την πρόσκληση και τις εισηγήσεις των θεμάτων,  προς ενημέρωσή σας.

 

 

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Σαμαράς Κωνσταντίνος