Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 12.02.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Τροποποίηση και επαναδιατύπωση τεχνικού προγράμματος έτους 2020

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

2. Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις κεντρικών αγροτικών οδών ΔΕ.Ε. Δίου»

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

3. Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία με ασφαλτόστρωση Δ.Ε. Αγ. Σπυρίδωνα Δήμου Δίου Ολύμπου»

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

4. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης – Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Δίου – Ολύμπου

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων κτηρίων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Λιτοχώρου από τη θεομηνία της 15ης  έως 17ης  Νοεμβρίου 2017»

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

6. Αποδοχή της υπ΄αριθμ.927/2020 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών – 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος

7. Τακτοποιητική  2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος

8. Καθορισμός κωδικών δαπανών δεκτικών ενταλμάτων προπληρωμής του προϋπολογισμού 2020

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος

9. Καθιέρωση 24ωρης επταήμερης λειτουργίας (Σάββατο, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) του Γραφείου με αρμοδιότητες «Καθαριότητας και Ανακύκλωσης» του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Δίου Ολύμπου, για το έτος 2020 και εφεξής.

Εισήγηση: Γ. Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

10.          Λήψη Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Δίου Ολύμπου για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Α΄ Κατανομή) έτους 2020.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ζουρζούρα Σοφία

11.          Λή Λήψη απόφασης για συναίνεση στη συνέχιση μισθώσεων δημοτικών εκτάσεων για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)

Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Κατσαμάκα Ουρανία

12. Κατανομή 4ης  έως 12ης δόσης ΣΑΤΑ 2019 και υπολοίπων προηγούμενων κατανομών

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος

 

 

              

 

               

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Σαμαράς Κωνσταντίνος