Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 29.01.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Παραλαβή του Β2 Σταδίου της μελέτης με τίτλο «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δ.Ε. Λιτοχώρου»

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

2. Διαπίστωση ή μη αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού των ακτών του Δήμου, προκειμένου να γίνει ανάθεση της εργασίας καθαρισμού μέσω ανοικτού διαγωνισμού.

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

3. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

4. Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

5. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εργασιών Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος
6. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εργασιών και προμηθειών

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

7. Αποσφράγιση προσφορών και επιλογή αναδόχου τραπεζικού ιδρύματος για την εγκατάσταση και λειτουργία δύο (2) τερματικών αποδοχής καρτών.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος, Καραλής Γεώργιος

8. Έγκριση περιεχομένου προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη (άρθρο 77 του Ν.3852/2010)

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Τσιφοδήμου Ελένη

9. Έγκριση απαγόρευσης στάθμευσης και τοποθέτησης κώνων σήμανσης επί της οδού Ευαγγέλου Κοροβάγγου 4 στο Λιτόχωρο κατόπιν αίτησης του Κούκουλη Γεωργίου.

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Πατσιαρίκας Δημήτριος

10. Τροποποίηση (άρση απαλλοτρίωσης ή επανεπιβολή της) στην επέκταση της Λεπτοκαρυάς (Ο.Τ.224Β), (από αναβολή)

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος

11. Διαπίστωση ή μη αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων, προκειμένου να γίνει η ανάθεση ενίσχυσης των υπηρεσιών μέσω ανοικτού διαγωνισμού

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

12. Δωρεάν παραχώρηση οχήματος απορριμματοφόρου στο Δήμο Δίου-Ολύμπου από τη ΔΕΑΔΟ Α.Ε.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κουριάτης Κωνσταντίνος

13. Επιβολή ή μη προστίμου στην «Σ. Μεντεκίδης Α.Ε.»

Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. Σαμαράς Κωνσταντίνος

14. Ορισμός μελών επιτροπών προμηθειών για το 2020

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κουριάτης Κωνσταντίνος

 

              

 

               

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Σαμαράς Κωνσταντίνος