Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Νοεμβρίου 2023

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 15.11.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Ν. Εφέσου»
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
2. Ορισμός υπόλογου καθώς και υπεύθυνου διαχείρισης λογαριασμών του έργου «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα»
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
3. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
4. Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης ορειβατικού καταφυγίου (Πετρόστρουγκα)
Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
5. Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2024
Εισήγηση: Εκτελεστική Επιτροπή
6. Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2024
Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
7. Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2024
Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
8. Καθορισμός τελών άρδευσης έτους 2024
Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
9. Παράταση σύμβασης χρησιδανείου προς “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ»
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
10. Καθορισμός των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης του Δήμου Δίου Ολύμπου, για το έτος 2024
Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
11. Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων έτους 2024
Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
12. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης στην επέκταση Λιτοχώρου
Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
13. 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023
Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
14. Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Κατερίνης για την εκπόνηση και την υπογραφή μελετών
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
15. Λήψη απόφασης για τροποποίηση (άρση απαλλοτρίωσης) στον Πλαταμώνα
Εισήγηση: Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.
16. Λήψη απόφασης για τροποποίηση (άρση απαλλοτρίωσης) στο Λιτόχωρο (Κ.Χ./χώρος παιδικής χαράς)
Εισήγηση: Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.
17. Λήψη απόφαση για θέσπιση ονομαστικής και αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (Λεπτοκαρυά)
Εισήγηση: Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.
18. Λήψη απόφαση για θέσπιση ονομαστικής και αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (Λεπτοκαρυά)
Εισήγηση: Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.
19. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σε σχέση με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «ΦΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 269,23 ΜW» στο Λιτόχωρο, της εταιρείας CERO DEVELOPMENT HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Ε.
Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος
20. Έγκριση ισολογισμού κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘ. ΜΠΑΚΑ» έτους 2022
Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
21. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης για τη μελέτη με τίτλο: «Αντιπλημμυρική μελέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου»
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία