Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/08/2022

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Κονταριώτισσας, στις 23.08.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου». 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης, τμήματος του υπ’ αριθμ. 98 τμχ, εμβαδού 3.000 τ.μ. στον Πλαταμώνα, για εγκατάσταση μάντρας οικοδομικών υλικών
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

2. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου προκειμένου να καταβάλει τις οφειλές από αποζημιώσεις προς τρίτους, που προκύπτουν με βάση την 321η διορθωτική της 1/2002 Πράξης Εφαρμογής της επέκτασης Λεπτοκαρυάς
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

3. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου προκειμένου να καταβάλει τις οφειλές από αποζημιώσεις προς τρίτους, που προκύπτουν με βάση τις 53η και 312ηΔ διορθωτικές της 1/2002 Πράξης Εφαρμογής της επέκτασης Λεπτοκαρυάς
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

4. Ορισμός μελών στην πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Διονύσιος Φόλιος

5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 227/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου

6. Εισηγητική έκθεση εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

7. Λήψη απόφασης για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή Πλαταμώνα
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

8. Γνωμοδότηση Δήμου Δίου-Ολύμπου επί του σχεδίου τιμολογιακής πολιτικής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισήγηση: Εκτελεστική Επιτροπή

10. Αποδοχή και 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

11. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2022 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Αθανασίου Μπάκα
Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή

12. Έγκριση ανέγερσης αποθηκευτικού χώρου σε μισθωμένο ακίνητο του Δήμου – Τροποποίηση σύμβασης
Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία

13. Ορισμός επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ, Ουρανία Κατσαμάκα

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία

.