Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να συμμετέχετε στην 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει εκτάκτως την Παρασκευή 05 Ιουνίου 2020 και ώρα 16:00 μ.μ. έως 20:00 μ.μ.,  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

1. Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και καθορισμός των τιμών του μισθωτικού ανταλλάγματος, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.
2. Εκμίσθωση ή μη δημοτικού ακινήτου συνολικού εμβαδού 1.992,83 τ.μ. με κτίσμα εμβαδού 62,79 τ.μ., που αποτελεί τμήμα του αριθμ. 16 κληροτεμαχίου στην Κοινότητα Πλαταμώνα, για να χρησιμοποιηθεί ως αναψυκτήριο.
3. Έγκριση συνεδρίασης  του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Κονταριώτισσας (σύμφωνα με το αρ.6 της 102/2011 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ.) λόγω εξαιρετικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν με την πανδημία του κορονοϊού.

 

H συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα διότι:

-Για το 1ο θέμα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλιών και μισθωτικού ανταλλάγματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, έως 15/07/2020.

-Για το  2ο  θέμα λόγω έναρξης της θερινής περιόδου, το εν λόγω αναψυκτήριο θα πρέπει να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν. Και επιπλέον δημοπρατείται θέση αιγιαλού έμπροσθεν του εν λόγω ακινήτου.

-Για το 3ο θέμα λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν με την πανδημία του κορονοϊού και δεδομένου ότι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ότι η αίθουσα συνεδριάσεων στην Κονταριώτισσα είναι μεγαλύτερη,  θα πρέπει να ληφθεί η σχετική απόφαση.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της με αρ. ΦΕΚ 55 Α/11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και την εγκύκλιο  με αρ. 40/20930/31.03.2020 «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορονοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

Σημειώνεται ότι  με την ΠΝΠ της 30.03.2020 (75 Α), ορίζεται ότι προϋπόθεση για τη νομιμότητα της συνεδρίασης δια περιφοράς, είναι η συμμετοχή, του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης διά περιφοράς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς τo email  proedros_ds@dion-olympos.gr του Δήμου Δίου Ολύμπου, αποστέλλοντας με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο της δημόσιας υγείας.

Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι αδυνατούν να ψηφίσουν με email θα μπορούν να ψηφίσουν το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ:6948178302).

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Η απόφαση που θα ληφθεί θα ανακοινωθεί στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού.

Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε  την πρόσκληση, την εισήγηση του θέματος και το έντυπο ψηφοφορίας ,  προς ενημέρωσή σας.

 

              

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Κωνσταντίνος Σαμαράς