Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Σεπτεμβρίου 2022

Καλείστε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 21.09.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου»:

  • Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2021 Δήμου Δίου-Ολύμπου
    Εισηγητές: Καμπούτας Νικόλαος, ορκωτός ελεγκτής λογιστής,
    Αδαμοπούλου Γαρυφαλλιά, Δημοτική Υπάλληλος

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία

.

.