«Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 13.11.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

1. Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Δίου Ολύμπου, οικονομικού έτους  2020.

Εισήγηση: Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών Πουρπουτίδου Δόμνα – Υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας Αδαμοπούλου Γαρυφαλλιά

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε  την πρόσκληση και την εισήγηση του θέματος,  προς ενημέρωσή σας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Σαμαράς Κωνσταντίνος