Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

«Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 19.02.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:

Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

 

 

              

 

               

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Σαμαράς Κωνσταντίνος