Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Καλείστε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 06.09.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου»:

Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2022 Δήμου Δίου-Ολύμπου

Εισηγητές: Καμπούτας Νικόλαος, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Αδαμοπούλου Γαρυφαλλιά, προϊσταμένη Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία