Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (1 Αυγούστου 2023)

Καλείστε σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 01.08.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 έως 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του ν.3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» και θέματα:

1. Εισήγηση περί χαρακτηρισμού ως επειγούσης ανάγκης της σύνταξης πράξης αναλογισμού στο παραλιακό τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Λεπτοκαρυάς, λόγω επανακαθορισμού των οριογραμμών Αιγιαλού και Παραλίας Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

2. Λήψη απόφασης περί κατανομής των εγκριθέντων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2023-2024, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Δίου-ΟλύμπουΕισήγηση: Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα καθώς:

Για το πρώτο θέμα, οι προθεσμίες για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης Λεπτοκαρυάς, όπως ακριβώς έχει υποβληθεί από το Δήμο μας στο Ταμείο Ανάκαμψης με τίτλο: «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης Λεπτοκαρυάς από το όριο του σχεδίου πόλεως μέχρι το ρέμα Ζηλιάνας», είναι χρονικά οριοθετημένες.

Το δεύτερο θέμα κρίνεται ως κατεπείγον καθώς σύμφωνα με το 61784/21.07.2023 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., αμελλητί θα πρέπει ο Δήμος να προβεί να προβεί στην έκδοση ανακοίνωσης, τηρώντας απαρέγκλιτα τις προθεσμίες προκειμένου το προσληφθέν, από τους τελικούς πίνακες προσωπικό να έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού έτους.

Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε τις εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων, προς ενημέρωσή σας.

Η πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία