Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 17/06

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 17/6/2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης το εξής :

  1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022
  2. Έγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δημοτικό Πάρκο Λιτοχώρου (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει:

α) Το 1ο θέμα αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού για την μίσθωση απορριμματοφόρων στη ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου, διότι ο διαγωνισμός για την προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων ολοκληρώθηκε την 26-4-2022 με την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών (σχετ η υπ΄ αριθμ. 5ΠΣ/1-4-2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου) άλλα ακόμη τα εν λόγω απορριμματοφόρα δεν παραδόθηκαν στον Δήμο και η παράδοση αυτών σύμφωνα με τα λεγόμενα του προμηθευτή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας θα λάβει χώρα μετά το πέρας του καλοκαιριού, ενώ η υπηρεσία αποκομιδής, ήδη έχει άμεση και απόλυτη ανάγκη των απορριμματοφόρων για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών του καλοκαιριού.

β) Το 2ο θέμα αφορά την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δημοτικό Πάρκο Λιτοχώρου. Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον καθώς στις 15-06-2022 κατατέθηκε αίτημα για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης στις 28 και 29 Ιουνίου από κοινού με τον Δήμο Δίου-Ολύμπου. Απαιτείται διάστημα δέκα ημερών για την απαραίτητη ανάθεση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου ο Δήμος να καλύψει τον ήχο και το φωτισμό της εκδήλωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.