Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 09/06/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 9/6/2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

«Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης»

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το γεγονός ότι ο Δήμαρχος πρέπει να μεταβεί την Τρίτη 14/6/2022 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα Υπουργεία Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις πάνω σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την οικονομική βιωσιμότητα και τη λειτουργία του Δήμου μας. Επομένως παρίσταται η ανάγκη μετακίνησης του Δημάρχου Ευάγγελου Γερολιόλιου για συμμετοχή στη συνάντηση .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.