Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 06/12/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 06/12/2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής : Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες φιλοξενίας και διατροφής των αθλητών και αθλητριών στο πλαίσιο διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών Ανδρών/Γυναικών, Νέων Ανδρών/Νέων Γυναικών και του Πρωταθλήματος επίλεκτων Αθλητών και Αθλητριών στο Δημοτικό Γυμναστήριο «ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ»

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει της εξειδίκευσης και της ψήφισης των πιστώσεων για τη υλοποίηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών Ανδρών – Γυναικών, Νέων Ανδρών/Νέων Γυναικών και το Πρωτάθλημα επίλεκτων Αθλητών και Αθλητριών στο Δημοτικό Γυμναστήριο «ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ» από τις 15/12/2023 έως την 17/12/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ