Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 18/04

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 18/04/2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής :

1.- Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης εξόδων για την μίσθωση μηχανημάτων αναπαραγωγής ήχου στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του Δήμου με τον Θεατρικό και Καλλιτεχνικό Σύλλογο «Γένεσις» θεατρικής παράστασης στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Λιτοχώρου στις 26 και 27 Απριλίου 2024.

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει της εξειδίκευσης και της ψήφισης των πιστώσεων για τη υλοποίηση στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του Δήμου με τον Θεατρικό και Καλλιτεχνικό Σύλλογο «Γένεσις» θεατρικής παράστασης στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Λιτοχώρου στις 26 και 27 Απριλίου 2024.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ