Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Ο.Ε. στις 14/05/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 14/5/2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής :

1. «Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση δικηγόρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου για παραστάσεις ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων» (Νομική υπηρεσία του Δήμου)

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το γεγονός όσον αφορά με το οποίο και όσον αφορά την εκδίκαση την Δευτέρα 17/5/2021 στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θες/κης , Τμήμα ΙΓ’ Μονομελές, Μεταβατική Έδρα Κατερίνης υποθέσεων του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.