Πρόγραμμα Αγιασμού εκπαιδευτικών μονάδων: Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Λεπτοκαρυά: 1ο & 3ο Νηπιαγωγείο 08:30π.μ.
Λεπτοκαρυά: 2ο Νηπιαγωγείο 09:30π.μ.
Λεπτοκαρυά: 1ο Δημοτικό Σχολείο 09:00π.μ.
Λεπτοκαρυά: 2ο Δημοτικό Σχολείο 10:00π.μ.
Λεπτοκαρυά: Γυμνάσιο 10:30π.μ.
Λεπτοκαρυά: ΓΕ.Λ. 11:00π.μ.
Νέοι Πόροι: Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο 10:15π.μ.
Νέος Παντελεήμονας: Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο 09:30π.μ.
Σκοτίνα: Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο 09:00π.μ.
Πλαταμώνας: Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο 09:00π.μ.
Πλαταμώνας: Γυμνάσιο 09:30π.μ.

Δ.Ε. ΔΙΟΥ

Άγιος Σπυρίδωνας: Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο 09:00π.μ
Βροντού: Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο 09:30π.μ.
Δίον: Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο 09:00π.μ.
Καρίτσα: Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο 09:00π.μ.
Κονταριώτισσα: Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο 09:15π.μ.
Κονταριώτισσα: Γυμνάσιο 08:30π.μ.
Κονταριώτισσα: ΓΕ.Λ. 10:00π.μ.Νέα Έφεσος: Νηπιαγωγείο 09:30π.μ.
Νέα Έφεσος: Δημοτικό Σχολείο 09:00π.μ.

Δ.Ε. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

1ο Νηπιαγωγείο Λιτοχώρου 09:30π.μ.
2ο Νηπιαγωγείο Λιτοχώρου 09:00π.μ.
3ο Νηπιαγωγείο Λιτοχώρου 10:00π.μ.
4ο Νηπιαγωγείο Λιτοχώρου 09:00π.μ.
1ο Δημοτικό Σχολείο Λιτοχώρου 09:30π.μ.
2ο Δημοτικό Σχολείο Λιτοχώρου 09:00π.μ.
3ο Δημοτικό Σχολείο Λιτοχώρου 10:00π.μ.
Γυμνάσιο & ΓΕ.Λ. Λιτοχώρου 10:00π.μ.

.