Προσωρινός πίνακας κατάταξης προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας σχολικών μονάδων & πίνακας απορριπτέων αιτούντων

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα παρακάτων αρχεία: