Προσκλήσεις – Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος

1,016 Views
17.12 2019
19η Biennale των Νέων Δημιουργών Ευρώπης και Μεσογείου _ MEDITERRANEA 19 «School of Waters».
09.12 2019
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας
21.08 2019
Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ
30.07 2019
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για ανάθεση «Αναλύσεις Ύδατος »,
24.07 2019
Προκήρυξη για την εκμίσθωση των κυλικείων
24.07 2019
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου
24.07 2019
Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας
24.07 2019
Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας
23.05 2019
Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: “Φύλαξη ακτών”
22.11 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την υπηρεσία «αναλύσεις ύδατος »
04.10 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ ΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑ
19.06 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης »
06.06 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την υπηρεσία «έλεγχος νερού υδρευτικού δικτύου »
19.05 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια “Ενοικίαση χημικών τουαλετών”