Προκηρύξεις

17.01 2023
Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού διάρκειας (2) δύο μηνών
23.12 2022
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για το 2023
22.12 2022
Διακήρυξη για την προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για τη ΔΕ Δίου έτους 2023
21.12 2022
Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου”
20.12 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο κρίσιμων υποδομών του Δήμου Δίου-Ολύμπου
20.12 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Δίου-Ολύμπου
13.12 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
06.12 2022
Τεύχη Δημοπράτησης για το έργο με τίτλο “Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικών Οδών στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου (Δ.Δ. Σκοτίνας και Παντελεήμονα)”
06.12 2022
Τεύχη Δημοπράτησης για το εργο με τίτλο “Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικών Οδών στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου (Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς)
05.12 2022
Διακήρυξη για προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για το έτος 2023
05.12 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την αξιολόγηση της πορείας της συμφωνίας του Δήμου με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ για την ανάπτυξη και οργάνωση βιοτεχνικού πάρκου στην επικράτεια του Δήμου Δίου-Ολύμπου
30.11 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εργασίες χαλικόστρωσης αγροτικής οδού στη Δ.Ε. Λιτοχώρου
25.11 2022
Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για σύνταξη διορθωτικών πράξεων στις πολεοδομικές ενότητες επεκτάσεων των ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου και ΔΕ Λιτοχώρου
22.11 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για κατεπείγουσα εργασία και προμήθεια εξειδικευμένων υλικών για την αποκατάσταση διαρροής λυμάτων σε αντλίες των αντλιοστασίων Αγίου Σπυρίδωνα
17.11 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων
11.11 2022
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δίου-Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για τα έτη 2023 και 2024
03.11 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για επιστημονικές εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης στη Δ.Ε. Λιτοχώρου
01.11 2022
Ανοιχτός διαγωνισμός για την «προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος 2023»
21.10 2022
Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
14.10 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εργασίες (επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου
20.09 2022
Αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2022
30.08 2022
Διακήρυξη δημοπρασίας της πράξης “Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς – προμήθεια εξοπλισμού”
30.08 2022
Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
29.08 2022
Οριστικοί πίνακες για την πρόσληψη προσωπικού καθαριστριών/στών σχολικών μονάδων
23.08 2022
Προσωρινός πίνακας κατάταξης προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας σχολικών μονάδων & πίνακας απορριπτέων αιτούντων
23.08 2022
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου – ΥΕ Καθαριστών/στριων σχολικών μονάδων
22.08 2022
Προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών
12.08 2022
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην υπηρεσία Καθαριότητας
08.08 2022
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
21.07 2022
Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης
19.07 2022
Προκήρυξη: Χορήγηση αδειών και απόδοσης θέσεων επαγγελματιών πωλητών για το Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο στο Δήμο Δίου-Ολύμπου (άρθρ.13,16,50 Ν.4849/2021)
18.07 2022
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου
27.06 2022
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής
27.06 2022
Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού (ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου & ΥΕ Εργατών καθαριότητας)
22.06 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Εργασίες (επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Δίου”
22.06 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία “Συντήρηση μαρμάρων στο Ηρώο στην ΔΚ Λιτοχώρου”
16.06 2022
Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία “Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικών χαρών”
06.06 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022»
03.06 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου»
19.05 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία “Κατάρτιση σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων στον Δήμο Δίου-Ολύμπου”
17.05 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την “επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού seatrac”
10.05 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022
05.05 2022
Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, εντός του Ο.Τ.21 της Κοινότητας Ν. Εφέσου, με σκοπό την λειτουργία αναψυκτηρίου
05.05 2022
Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον 1ο όροφο του κτιρίου της πρώην Κοινότητας Πλαταμώνα
20.04 2022
Διακήρυξη για επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσίας “Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Δίου-Ολύμπου)”
10.04 2022
Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών
10.04 2022
Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής και καντινών
06.04 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανάθεση της υπηρεσίας “Απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022”
23.03 2022
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για “Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου”
15.03 2022
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για “Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Δίου-Ολύμπου”
15.03 2022
Διακήρυξη για την “Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης – ύδρευσης – αποχέτευσης και ηλεκτομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2022”
23.02 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου
23.12 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία “Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων”
23.12 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για επιστημονικές εργασίες μεθοδολογικής προσέγγισης και οικονομοτεχνική περιβαλλοντολογική αξιολόγηση πλημμυρικών φαινομένων σε τεχνικά έργα στον Δήμο
23.12 2021
Περίληψη διακήρυξης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)»
22.12 2021
Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (20.815,78 τμ) στο Λιτόχωρο για πολυετή καλλιέργεια
22.12 2021
Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση Μπουρνάζι Κονταριώτισσας για πολυετή καλλιέργεια
22.12 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Παροχή υπηρεσιών συλλογής στοιχείων αποτύπωσης κεντρικών δικτύων ύδρευσης και προετοιμασία φακέλου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας άδειας χρήσης νερού στη ΔΕ Δίου”
16.12 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία “Διαμόρφωση εισόδου Λιτοχώρου στην περιοχή Αγίας Μαρίνας της ΔΕ Λιτοχώρου”
16.12 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις “Εργασίες διαμόρφωσης οδών στην ΤΚ Νέας Εφέσσου”
16.12 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία “Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων γεωτρήσεων στη ΔΕ Δίου”
14.12 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία “Συντήρηση κτιρίων Δ.Ε. Λιτοχώρου”
14.12 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία “Συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Δίου-Ολύμπου”
14.12 2021
Πρόσκληση υποβολης προσφορών για εργασίες διευθέτησης ομβρίων στη ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου
14.12 2021
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για συντήρηση ανελκυστήρων Δήμου Δίου-Ολύμπου
13.12 2021
Πρόσκληση για την υποβολή φακέλου προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο “Εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων δημοτικών οδών του Δήμου Δίου-Ολύμπου”
24.11 2021
Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την “παροχή υπηρεσιών συμβούλου για σύνταξη διορθωτικών πράξεων στις πολεοδομικές ενότητες των επεκτάσεων των ΔΕ Λιτοχώρου και ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου”
22.11 2021
Διακήρυξη δημοπρασίας για την “Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδού στην περιοχή Καναπίτσα του Δήμου Δίου-Ολύμπου”
22.11 2021
Διακήρυξη δημοπρασίας για την “Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Δίου-Ολύμπου”
18.11 2021
Περίληψη διακήρυξης “Προμήθεια μηχανημάτων – οχημάτων για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου”
04.11 2021
Διαγωνισμός για την “Προμήθεια εξοπλισμού στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Δίου-Ολύμπου”
26.10 2021
Διακήρυξη: Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου και δημιουργία σύγχρονης διαδραστικής ψηφιακής έκθεσης
21.10 2021
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων ακαθάρτων ΔΕ Δίου
15.10 2021
Διακήρυξη δημοπρασίας της πράξης “Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Λιτοχώρου”
27.09 2021
Πίνακες κατάταξης προσωπικού ΙΔΟΧ για τον Παιδικό Σταθμό Λιτοχώρου
08.09 2021
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής
07.09 2021
Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (θέση Μουτσάλα) Κοινότητας Δίου για καλλιέργεια
03.09 2021
Διακήρυξη για την προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Δίου-Ολύμπου
26.08 2021
Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Αν. Ολύμπου για το έτος 2022»
26.08 2021
Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου για το έτος 2022»
26.08 2021
Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου για το έτος 2022»
26.08 2021
Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2022»
26.08 2021
Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2022»
26.08 2021
Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου έτους 2022»
11.08 2021
Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης στη Κοινότητα Ν. Πόρων για τοποθέτηση διαφόρων ειδών άθλησης (σπορ) και ψυχαγωγίας µη µόνιµης εγκατάστασης
06.08 2021
Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Αγροτική οδοποιία Δήμου Δίου-Ολύμπου (Ασφαλτοστρώσεις – Βελτιώσεις αγροτικών οδών)”
07.05 2021
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο “Δράσεις απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δίου-Ολύμπου (Φιλόδημος ΙΙ)” (Προμήθεια αθλητικού & αστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ με τίτλο “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις”)
28.04 2021
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην Τ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου
28.04 2021
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην Τ.Κ. Νέας Εφέσου του Δήμου Δίου-Ολύμπου
27.04 2021
Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2021» (Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της 38/2020 Μελέτης)
27.04 2021
Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2021» (Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της 39/2020 Μελέτης)
27.04 2021
Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Αν. Ολύμπου έτους 2021» (Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της 37/2020 Μελέτης)
21.04 2021
Συνοπτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου»
08.04 2021
Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων – συσκευαστήριο – μεταποιητήριο φρούτων και λαχανικών
08.04 2021
Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών
08.04 2021
Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής
10.03 2021
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)»
08.03 2021
Διακήρυξη διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Δίου Ολύμπου»
21.01 2021
Προκήρυξη κατασκευής νέας χωμάτινης δεξαμενής στη θέση Ξηροκάμπι Βροντούς Δήμου Δίου-Ολύμπου
18.12 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης δεξαμενής του Διυλιστηρίου Κοινότητας Βροντούς”
17.12 2020
Εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού λυμάτων Δ.Ε. Δίου
16.12 2020
Διακήρυξη δημοπρασίας για την αντικατάσταση των στοιχείων αμιάντου στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Παντελεήμονα
16.12 2020
Διακήρυξη δημοπρασίας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Λιτοχώρου
10.12 2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών – υδρευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου»
07.12 2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου για το έτος 2021”
07.12 2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου για το έτος 2021”
07.12 2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Αν. Ολύμπου για το έτος 2021″
07.12 2020
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δίου-Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για τα έτη 2021 και 2021
12.11 2020
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου – Ολύμπου και των Νομικών του προσώπων για το έτος 2021
03.11 2020
Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης -αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2021
03.11 2020
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων – χαρτιού, αφισών και χαρτών, αναλώσιμων υλικών ( τόνερ, μελάνια κ.λ.π ) για φωτοτυπικά μηχανήματα-συσκευές τηλεομοιοτυπίας-εκτυπωτές έτους 2021
03.11 2020
Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικων – μικροεργαλείων, ψυχρού ασφαλτομίγματος, θερμού ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2021
03.11 2020
Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικων – μικροεργαλείων, ψυχρού ασφαλτομίγματος, θερμού ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Αν. Ολύμπου έτους 2021
03.11 2020
Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικων – μικροεργαλείων, ψυχρού ασφαλτομίγματος, θερμού ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2021
29.10 2020
Αστική Οδοποιία Οικισμών Δ.Ε Δίου
14.10 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ
13.10 2020
Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ Π ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
13.10 2020
Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
13.10 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4685/2020
08.10 2020
Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΚΑΝΑΛΙΑ» (Σχολικό) της Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα
24.09 2020
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΚΑ
24.09 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
05.08 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
30.07 2020
Συνοπτικός διαγωνισμός Εργασίες Τοπογραφικής Αποτύπωσης στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δίου – Ολύμπου
28.07 2020
Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων
10.07 2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια παγίου εξοπλισμού για αναβάθμιση αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ΔΕ Δίου (τροχαλίες -κοχλίες απομάκρυνσης στερεών αποβλήτων )”
10.07 2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Αν. Ολύμπου”
10.07 2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου”
10.07 2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου”
09.07 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ
06.07 2020
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικού δαπέδου και κιγκλιδωμάτων στον παιδικό σταθμό Λιτοχώρου
25.06 2020
Μίσθωση ακινήτων και χώρων αιγιαλου & παραλίας
23.06 2020
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικού δαπέδου και κιγκλιδωμάτων στον παιδικό σταθμό Λιτοχώρου
15.06 2020
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου
10.06 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία <<Εργαστηριακές αναλύσεις καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης>>
19.05 2020
Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό των νομικών προσώπων του Δήμου Δίου-Ολύμπου” ( Επαναληπτικός διαγωνισμός για τις ομάδες Ζ,Η της 01/2020 Μελέτης )
19.05 2020
Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)
07.05 2020
Συντήρηση Δημοτικής οδού Ν.Παντελεήμονα-Π.Παντελεήμονα
27.04 2020
Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου
27.04 2020
Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου
16.04 2020
Προμήθειας Ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δίου – Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2020
16.04 2020
Βελτίωση και εκσυχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Ν.Εφέσου
16.04 2020
Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Αν. Ολύμπου
15.04 2020
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων
26.03 2020
Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)
20.03 2020
προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των νομικών του προσώπων και Προμήθεια τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου, έτους 2020
18.03 2020
Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών – υδρευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου
17.03 2020
Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου – Ολύμπου
10.03 2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ
22.02 2020
Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δίου Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2020 (ΑΠΟ 1-7-2020 ΜΕΧΡΙ 31-12-2020) και 2021 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος 2022)
10.02 2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
30.12 2019
Αναβάθμιση Διυλιστήριο Λιτοχώρου
20.12 2019
Προμήθεια Μηχανημάτων και Εξοπλισμού για τον Δήμο Δίου – Ολύμπου
12.12 2019
Προμήθειας Ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δίου – Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2020
12.12 2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
09.12 2019
Προμήθεια διαφόρων υλικών Άρδευσης-Ύδρευσης-Αποχέτευσης έτους 2020
06.12 2019
Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τα έτη 2020, 2021 και 2022
06.12 2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Δ.Ε. Λιτοχώρου»
22.11 2019
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δ.Δίου – Ολύμπου και των Νομικών του προσώπων έτος 2020
21.11 2019
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων – χαρτιού, εντύπων έτους 2020
18.11 2019
Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικων – μικροεργαλείων, συρματοκιβωτίων, ψυχρού ασφαλτομίγματος, έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών
15.11 2019
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας δύο (2) μηνών
13.11 2019
Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δίου Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2020 και 2021
03.10 2019
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δύο (2) μηνών ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
02.09 2019
Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)
29.08 2019
Κατασκευή έργου: Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα
22.08 2019
Πρόσληψη με σύμβαση δύο (2) μηνών Οδηγών/Συνοδών Απορριμματοφόρων
16.08 2019
Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δίου Ολύμπου
08.08 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤ.ΟΛΥΜΠΟΥ”
23.05 2019
Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: “Φύλαξη ακτών”
12.04 2019
Hλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ»
05.04 2019
ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β2, Β3 & Γα ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
04.04 2019
ΦΥΛΑΞΗ ΑΚΤΩΝ (ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ)
04.04 2019
Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης -αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2019
01.03 2019
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΔΙΟΥ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ
16.01 2019
Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ”, εντός του Ο.Τ. 21, αρ. οικ. 91, στην Τ.Κ. Ν. Εφέσου του Δήμου Δίου – Ολύμπου
16.01 2019
Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, με αριθμ. τεμαχίου 990στ, στη θέση “ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ” (Σχολικό) της ΤΚ Κονταριώτισσας στην ΔΕ Δίου για πολυετή δενδρώδη καλλιέργεια)
16.01 2019
Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, με αριθμ. τεμαχίου 990ζ, στη θέση “ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ” (Σχολικό) της ΤΚ Κονταριώτισσας στην ΔΕ Δίου για πολυετή δενδρώδη καλλιέργεια
16.01 2019
Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με αριθμ. τεμ. 990, εμβαδού 24.500,00 τ.μ., στη θέση “ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ” Κονταριώτισσας για κατασκευή εγκαταστάσεων ψυγείων και διαλογητηρίων φρούτων
07.01 2019
Γνωστοποιηση προσληψης ειδικου συνεργατη
04.01 2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμηθεια διαφορων υλικων αρδευσης -υδρευσης -αποχετευσης για την Δ.Ε. Διου ετους 2019»
04.01 2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ- ΟΛΥΜΠΟΥ
24.12 2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντηρηση και επισκευη των οχηματων και μηχανηματων του Δημου Διου – Ολυμπου για το ετος 2019» 24-12
24.12 2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμηθεια Ανταλλακτικων για την συντηρηση και επισκευη των οχηματων και μηχανηματων του Δημου Διου – Ολυμπου για το ετος 2019»