Προκήρυξη: Χορήγηση αδειών και απόδοσης θέσεων επαγγελματιών πωλητών για το Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο στο Δήμο Δίου-Ολύμπου (άρθρ.13,16,50 Ν.4849/2021)

Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο έγγραφο:

.